WELKOM
BIJ COMMUTALIS

Brengt verandering en verbetering in uw communicatie

COMMUNICATIE 2.0
Horen wordt luisteren, kijken wordt zien

ONZE  DRIVE

Beter communiceren door actief luisteren en begrijpen

Persoonlijke Support

PERSOONLIJKE SUPPORT

De beste analyses

DE BESTE ANALYSES

Zeer goede vaardigheden

ZEER GOEDE VAARDIGHEDEN

WIJ HELPEN U GRAAG BIJ
UW COMMUNICATIE

U bent om één of andere reden op onze website beland: U zoekt steun, deskundigheid, ervaring op het gebied van 'communicatie'. U hebt plezier in goede communicatie. U wilt beter worden, onderscheidend in communicatie. U heeft vanuit uw functie er baat bij om met deze vaardigheid aan de slag te gaan. U wilt een dilemma bespreken, een situatie analyseren, uw communicatieve vaardigheden of de organisatie van de communicatie verbeteren of anderszins.

Wat uw reden ook mag zijn: Commutalis, school voor communicatie, helpt u graag. Vraag geheel vrijblijvend informatie op. Tot ziens op één van de vele tweedaagse bijeenkomsten.

 

Organisatie Support

De kwaliteit van de communicatie tussen mensen wordt mede beïnvloed door de omgeving, waarin die communicatie plaatsvindt. Om die reden besteden we aandacht aan de organisatie van de formele en informele communicatie. 

Betrokkenheid en eigenaarschap zijn belangrijke aspecten voor de kwaliteit van de communicatie.
Daar waar aanpassing of verbetering wenselijk of noodzakelijk is, wordt actie ondernomen. 

Een dilemma of een conflict wordt op de werkvloer volgens een eenvoudig protocol doorgenomen én opgelost. 

Het beste resultaat

U wilt dat uw samenwerking met Commutalis iets oplevert. U wilt verandering en verbetering. Daar gaan we na een korte intake, schriftelijk of mondeling, mee aan de slag.
Tijdens een intensieve tweedaagse is alles gericht op dat gewenste resultaat. De trainers, gespreksleiders en de andere deelnemers geven u feedback.


Indien mogelijk gaan we op uw werkvloer na of daar uw positieve ontwikkeling merkbaar is. Met deze werkwijze zijn we uniek. 

Uw blik in de spiegel 

U hebt de meeste invloed op de opbrengst van uw communicatie met anderen. Die invloed is sterk afhankelijk van uw vaardigheid om actief en waardevrij te luisteren.
Door u steeds een spiegel voor te houden, wordt u beter en sterker in de toepassing van communicatieve vaardigheden, bewustzijn van lichaamstaal en intonatie. 


Wij brengen u in de situatie, dat u te rade gaat bij anderen en daar uw voordeel mee doet.


Andermans ogen

Kijken en luisteren vanuit een ander perspectief kan blinde vlekken ziende maken. Vreemde ogen dwingen, kijken anders tegen de zaken aan. Onze inbreng kan een belangrijke aanvulling zijn op uw eigen inzichten.


Positief kritisch zijn we op zoek naar de antwoorden op uw vragen. Daarbij benaderen wij de zaken graag simpel, klein en overzichtelijk.Feedback, intervisie en reflectie zijn belangrijke onderdelen om de kijk van andermans ogen duidelijk over het voetlicht te krijgen.

Actualiteit

ONZE BLOG

TEAM

We zijn trots, dat we met velen hebben samengewerkt uit de profit- en nonprofit sector

OVER ONS

We zijn wijs geworden in en om het onderwijs, een plaats waar communicatie een belangrijke plaats inneemt. Die wijsheid én ervaring brengen wij graag in een omgeving, waar mensen samen aan de slag gaan en in de weer zijn met het thema 'Commutalis': een verbastering van de woorden 'Zoals uw taal is'. We denken en doen tijdens de bijeenkomsten altijd vanuit de volgende posities: ik + jij = wij.

We stellen alles in het werk om onze verwachtingen, wensen en doelen uit te laten komen of te bereiken. We zijn dan serieus als het moet, ontspannen als het ook maar even kan. We proberen, oefenen, reiken elkaar onze persoonlijke wijsheid aan.
Dat alles moet leiden tot een ervaring, die lang bijblijft en voor een lange periode bewust maakt.

VOORWAARDEN

We doen een appél op uw wijsheid, uw actieve inbreng tijdens de bijeenkomst(en). We gaan uit van een open en kritische houding naar ieder, die aansluit bij de kleine groep van maximaal 10 deelnemers. We inspireren en enthousiasmeren elkaar, dagen uit, moedigen waardevrij aan en zijn open en discreet.

Het belangrijkste is, dat we er zin in hebben om bewust aan de slag te gaan met communicatie.

CONTACT MET ONS

Klarinetstraat 23 - 6922JW Duiven

Mail:
xavierdewit@live.nl

Phones:
0031 6 515 96 838 (mobiel)

JUMP TO TOP