IKKE Blog

woensdag, 18 april 2018 20:56

Coaching - deel 3: Modellen

In deze derde blog bespreken we twee modellen, die tijdens de coaching kunnen worden ingezet. In het tweede blog hebben we één model al besproken: GROW model. Je krijgt ook nu weer een LiteratuurTip en een VideoTip.

Er zijn verschillende modellen, die ingezet kunnen worden. De keuze wordt bepaald naar aanleiding van de intake. De volgende modellen gaan we bespreken:
1. Oplossingsgericht coachen
2. De socratische methode

Tijdens het traject wordt één model ingezet. Voorkeuren en expertise van de coach, omstandigheden en doel van het traject spelen een rol bij de keuze van het model. Na afloop heb je kennis gemaakt met twee verschillende modellen en gevoel bij verschillende benaderingen om een antwoord te vinden op een coachingsvraag. Mocht je in de toekomst ooit 'coaching' willen inzetten of ervaren als coachee, dan kun je van de volgende informatie gemak hebben. 
Afbeeldingsresultaat voor oplossing 1e model: Oplossingsgericht coachen
De coachee wil vooruit en zoekt naar een oplossing voor het probleem. In kleine stappen wordt aan het oplossen van het probleem, het beantwoorden van de coachingsvraag, gewerkt. Met name als er sprake iis van een functioneringsprobleem kan dit model worden ingezet. Er liggen drie uitgangspunten aan de basis van dit model:

- Laat heel, wat niet kapot is: maak geen problemen, die er niet zijn.
- Verbeter of vernieuw als het gedrag in onvoldoende mate leidt tot het gewenste resultaat.
- Neem succesvol gedrag van anderen over, zeker als het tot nóg beter resultaat leidt.

De coachee kan op verschillende manieren gemotiveerd zijn voor de coaching. Hij of zij kan zelf geen vraag hebben, kan gestuurd zijn. Hij of zij kan van mening zijn, dat de omgeving moet veranderen. De coach kan actief gevraagd worden om mee de denken bij het vinden van de door de coachee gestelde vraag. Soms kan alleen gezocht worden naar een sparringpartner. De coachee wil nagaan of en waarom de huidige werkwijze of gedrag succesvol is. De één gaat vrijblijvend het traject in, de ander is doelgericht en intrinsiek gemotiveerd. Op de volgende manier wordt duidelijk hoe het traject verloopt.

De 7 stapsmethode:
1. Behoefte van de coachee helder maken.
2. Formulering van de gewenste oplossing of toekomstbeeld.
3. Laten inzien wat nu al succesvol is.
4. Laten inzien wat de coachee zelf bedraagt aan het huidige succes.
5. Laten inzien wat de coachee kan ondernemen als aanvulling op dat succesvol handelen.
6. Aanpakken! De coachee gaat actief aan de slag met de inzichten uit stap 5.
7. Er is een evaluatie. Wat is bereikt? Is het doel bereikt ofgaan we nog stappen zetten?

Aan de hand van een 10-puntschaal wordt het resultaat ingeschat. Er wordt uitgebreid stil gestaan bij de motivatie om voor dat punt te kiezen. 

Afbeeldingsresultaat voor socrates2e model: De socratische methode
Deze methode kan bij allerlei vragen worden ingezet. De coachee onderzoekt. Er is een zoektocht naar de persoonlijke beweegredenen iets te doen of te laten. Zelfreflectie speelt een belangrijke rol. De coach stelt de goede vragen 'wat, wanneer, hoevaak, wanneer,waar'. De 'waarom'-vraag wordt vermeden om te voorkomen, dat er te snel naar een oppervlakkige oplossing wordt gezocht. Er wordt tijd genomen om te leren, om tot inzicht te komen. Het is niet belangrijk wat de omgeving als resultaat ervaart en meet. Het gaat om de persoonlijke beleving van het inzicht en de waarde voor de praktijk. De vragen 
- worden gesteld door de coach
- worden beantwoord door de coachee na uitgebreid (her)onderzoek en verfijnd, hergeformuleerd als dat nodig is.
- stellen zaken aan de orde, snijden onderwerpen aan die vedieping mogelijk maken.
- zijn waardevrij, niet beoordelend.

De methode draagt bij aan het krijgen van een verruimende blik op een gebeurtenis, een situatie, een dillema.
De coach heeft een stijl van werken, geen structuur waarlangs wordt gewerkt. Dialoog is belangrijk,een goede luisterhouding uiteraard ook. Er wordt gewerkt aan meer inzicht in plaats van dé oplossing. De coach denkt mee met de coachee, is ook een onderzoeker. Creatief denken wordt gestimuleerd. Er zijn zes stappen om te komen tot het inzicht:

1. Er wordt één aspect of gebeurtenis in kaart gebracht, die verbinding heeft met de coachingsvraag.
2. Er wordt een stelling geformuleerd, die appeleert aan norm, waarde, overtuiging.
3. Er wordt doorgevraagd, onderzocht. Antwoorden worden als het ware afgekloven, waar mogelijk op detail besproken.
4. Er wordt vanuit verschillend perspectief onderzocht. 
5. Er wordt stilgestaan bij de effecten van de vorige stappen op de coachee.
6. De coachee gaat na wat nodig is om in de toekomst verder te kunnen: waarden en principes, overtuigingen zijn (meer) helder. Dat geldt ook voor de ambitie, de gedrevenheid om met de inzichten aan de slag te gaan.

Er zijn twee modellen aan bod gekomen. De ene gaat meer uit van een ´volgende, geleide coachee´, die stappen doorloopt en tot resultaat komt. De andere gaat meer uit van een indringende samenwerking tussen coach en coachee, waarbij inzicht vóór oplossing of resultaat gaat. 

Literatuurtip: TAO van het Coachen - M. Landsberg - werk efficiënter door de mensen om u heen te inspireren en te vormen - ISBN 9789052612553
Videotip:https://youtu.be/Ct_BgSqiVac Najib Amali in de klas - 'Dramadriehoek'.


Meer informatie? Ga naar 'contact' op de homepage voor het plannen van een vrijblijvende kennismaking.
Meer beleven? Schrijf je nu in voor één van de workshops, trainingen of dé 2daagse Wassstraat van de Persoonlijke Communicatie

WIJ HELPEN U GRAAG BIJ
UW COMMUNICATIE
U wilt beter worden, onderscheidend in communicatie. Commutalis, school voor communicatie, helpt u graag. Bel met Xaviër de Wit, 06 5159 6838 en u wordt geïnformeerd over de mogelijkheden.

OVER ONS

Commutalis is een netwerk van mensen, die ervaren, vaardig en deskundig zijn op het gebied van communicatie. Die ervaring, wijsheid en vaardigheid brengen wij graag bij jou en jouw collega's: actueel en op maat.

VOORWAARDEN

We doen een appél op uw actieve inbreng tijdens intensieve bijeenkomst(en).
We gaan uit van een open en kritische houding.
We delen kennis, oefenen, geven feedback en enthousiasmeren elkaar.
We werken aan concrete, persoonlijke doelen.

Kosten zijn altijd excl.BTW.
Betaling voorafgaand aan de activiteit mits anders overeengekomen.

CONTACT MET ONS

Klarinetstraat 23 - 6922JW Duiven

E-mail
x[email protected]

Mobiel
+31 6 515 96 838

JUMP TO TOP